lista bez dat + 157377

ITU pozivi

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

U Republici Hrvatskoj uspostavljeno je sedam ITU gradova (Pula, Rijeka, Split, Osijek, Slavonski Brod, Zadar), uključujući i Grad Zagreb kao grad sjedište Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ). Preduvjet provedbi ITU mehanizma bila je izrada strateškog okvira u skladu sa specifičnostima, potrebama i potencijalima UAZ-a te uspostava ITU posredničkog tijela u Gradu Zagrebu unutar Ureda za programe i projekte Europske unije. Od ukupne alokacije od 2,6 milijardi kuna (oko 345,3 milijuna eura) bespovratna sredstva namijenjena razvoju UAZ-a iznose oko 958 milijuna kuna (oko 126 milijuna eura), što će pridonijeti rješavanju ekonomskih, ekoloških, društvenih i drugih izazova gradova i općina s područja UAZ-a.

Financiranje projekata UAZ-a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.:
 
  • 873.135.918,72 kuna (114.886.305,09 eura) iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda i
  • 99.901.092,37 kuna (13.144.880,58 eura) iz Europskog socijalnog fonda.
 
Sredstva se dodjeljuju putem javnih poziva koje objavljuju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Informacije o dosad objavljenim ITU pozivima za Urbanu aglomeraciju Zagreb dostupne su u nastavku:
 
  1. Revitalizacija brownfield-lokacija (OPKK)
  2. Pilot-projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2 (OPKK)
  3. Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb (OPKK)
  4. Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu (OPKK)
  5. Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba (OPKK)
  6. Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam Urbanih aglomeracija/područja: Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb (OPULJP)

Vijesti i aktualnosti