clanak False

Objavljeni pozivi u okviru CEF-a

21.09.2021.
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) objavila je 16. rujna 2021. pozive za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u programskom razdoblju 2021. – 2027.
 
CEF je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).
 
U okviru objavljenih poziva na raspolaganju je 7 milijardi eura za projekte čiji je cilj izgradnja, nadogradnja i poboljšanje europske prometne infrastrukture te su projekti općenite, kohezijske i vojne mobilnosti prihvatljivi za financiranje, i to:
 • Infrastrukturni projekti na jezgri i sveobuhvatnom TEN-T sustavu (željeznice, unutarnji plovni putovi, pomorske i unutarnje luke, ceste, željezničko-cestovni terminali i multimodalne logističke platforme)
 • Pametne aplikacije za transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itd.)
 • Transportna interoperabilnost
 • Infrastruktura alternativnih goriva (uključujući infrastrukturu za brzo punjenje električne energije i punjenje vodikom na cestovnoj mreži TEN-T)
 • Morske autoceste
 • Multimodalna čvorišta za putnike
 • Smanjenje buke željezničkog tereta
 • Sigurna i zaštićena parking infrastruktura
 • Sigurnost na cesti
 • Poboljšanje otpornosti prometne infrastrukture, posebno na klimatske promjene i prirodne katastrofe
 • Prilagodba prometne infrastrukture za potrebe provjere vanjskih granica Unije
 • Prilagođavanje TEN-T civilnoj obrani dvostruke namjene (omotnica vojne mobilnosti).
 
Rok za prijavu je 19. siječnja 2022.
 
Virtualni Info dan, organiziran od strane Europske komisije i agencije CINEA, bit će održan u ponedjeljak 27. rujna 2021.godine.
Program Info dana možete pronaći na linku ispod te se putem istog možete registrirati.
Registracija je moguća najkasnije do  24. rujna 2021., do 12.00 sati, na sljedećoj poveznici.
Na ovom Info danu neće se obraditi poziv koji se odnosi na alternativna goriva, za što će se organizirati poseban info dan u listopadu (točan datum još uvijek nije poznat).
 
Dodatne informacije o ovim pozivima dostupne su na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti