clanak False

Europska komisija produljuje i proširuje privremeni okvir za državne potpore

14.10.2020.
Europska komisija odlučila je produljiti i proširiti područje primjene privremenog okvira za državne potpore, koji je donesen 19. ožujka 2020. radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Svi odjeljci privremenog okvira produljuju se za šest mjeseci, do 30. lipnja 2021., a odjeljak kojim se omogućuje potpora za dokapitalizaciju produljuje se do 30. rujna 2021.
 
Cilj je državama članicama omogućiti da u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom i uz zaštitu ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja pruže potporu poduzećima, osobito ako se privremeni okvir do sada nije mogao iskoristiti u potpunosti. Komisija će do 30. lipnja 2021. preispitati potrebu za daljnjim produljenjem ili prilagodbom privremenog okvira. Također, Komisija će procijeniti u kojim bi se područjima pravila o državnim potporama mogla dodatno pojednostavniti kako bi se lakše ostvarili ciljevi oporavka. Komisija će bez odlaganja ocijeniti sve prijave državnih potpora primljene od država članica u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost.
 

Vijesti i aktualnosti