clanak False

Rječnik pojmova

19.04.2017.

Link na stranicu gdje se mogu naći termini iz područja vezanog za katastar.

U Geodetsko-geoinformatičkom rječniku obrađeni su termini iz ovih područja: fizika, fizika (optika), fotogrametrija i daljinska istraživanja, geodezija, geoinformatika, GIS (geoinformacijski sustavi), informatika, inženjerska geodezija, kartografija, katastar i zemljišna knjiga, matematička obrada geodetskih podataka, matematika, metrologija, mjerni instrumenti, pomorstvo, praktična geodezija, satelitska i fizikalna geodezija, statistika. Ukupno je obrađeno oko 4200 termina.