landing

Otvoreni podaci Grada Zagreba


Otvoreni podaci su javno dostupni, besplatni, zajedničko dobro svih dionika društva – javne uprave, građana, poslovnog i civilnog sektora, ne sadrže osobne podatke niti druge zakonom zaštićene podatke, neograničeni su za distribuciju i ponovnu uporabu zakonskim propisima, ali uz uvjet da se navede izvor podataka i omogući dijeljenje pod sličnim uvjetima. Namijenjeni su ponovnoj upotrebi u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a koja se razlikuje od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Otvaranje podataka pridonosi boljem iskorištavanju postojećih potencijala i stvaranju dodatne vrijednosti za cijelo društvo.

Grad Zagreb temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) dužan je proaktivno i pravovremeno objavljivati podatke u strojno čitljivom obliku (tzv. otvoreni podaci), te se u tu svrhu podaci objavljuju na Portalu otvorenih podataka Grada Zagreba - data.zagreb.hr.