clanak False

Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

13.10.2020.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 12. listopada 2020. Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog  prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020., KLASA: 310-34/20-03/14, URBROJ: 563-04-1/117-20-1.

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:
 • optimiziranje logistike prijevoza tereta
 • inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama
 • uvođenje integriranog prijevoza putnika
 • uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car-sharing) u gradovima
 • uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima
 • uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
 • izgradnja pripadajuće biciklističke infrastrukture
 • inteligentno upravljanje u prometu
 • ostale mjere inteligentnog i integriranog upravljanja prometnim sustavom.

Cilj Poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, pri čemu su mjerama obuhvaćene sve županije, veliki gradovi te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35.000 stanovnika.

Učitavanje prijava na javni poziv počinje 9. studenog 2020. u 09:00 sati. Slanje prijava počinje 23. studenog 2020. u 09:00 sati, a završava:
 • objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr ili
 • istekom 2020. godine, što prije nastupi.  
Dodatne informacije vezane uz ovaj Poziv nalaze se ovdje.
 

Vijesti i aktualnosti