landing

Zdravstvo


Grad Zagreb ima dugu zdravstvenu tradiciju i zdravstvenu službu razvijenu na najvišoj razini. Velik broj medicinskih ustanova od koji je 20 u vlasništvu Grada Zagreba te zakonska prava osiguravaju svakom građaninu sveobuhvatnu medicinsku pomoć i liječenje. Trima razinama zdravstvene zaštite( primarnom, sekundarnom i tercijarnom)koje su međusobno povezane stručnom i znanstvenom suradnjom, na najvišoj razini pruža zdravstvenu skrb građanima Grada Zagreba i svim njegovim gostima, ali i mnogim građanima Republike Hrvatske.

S ciljem poboljšanja kvalitete života, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja svojih građana, Grad Zagreb je kroz svoje zdravstvene ustanove i organizacije civilnog društva također pokrenuo i provodi niz programa i projekata iz područja promicanja zdravlja, prevencije, rane dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života svojih građana, a sukladno Planu promicanja zdravlja i prevencije bolesti, Planu zdravstvene zaštite te sukladno strategijama iz područja zdravstva.

Strategija koja se provodi u Gradu Zagrebu je „Zdravlje za sve“ i to prema principima o kojima govori Deklaracija o zdravlju u Gradu Zagrebu iz travnja 2001. Ta je Deklaracija bazirana na vrijednosnom principu da je zdravlje temeljno ljudsko pravo i pravo svakoga građanina da uživa najbolje moguće zdravstvene i ekološke uvjete, definira i promiče unaprjeđenje i očuvanje zdravlja tijekom cjelokupnoga ljudskog života i smanjenje učestalosti vodećih bolesti i ozljeda današnjice. Sve u svrhu ublažavanja patnje uzrokovane bolestima i ozljedama.

Budući da je razvoj lokalne zajednice ponajprije okrenut unaprjeđivanju kvalitete i unaprjeđivanju zdravlja, Grad Zagreb sudjeluje i u projektu „Zdravi gradovi“ Svjetske zdravstvene organizacije, što je značajan poticaj razvoju upravo u smjeru unaprjeđivanja i zaštite čovjekova okoliša, poticanju zdravog načina života i zdravim odnosima među ljudima u gradu, reorijentaciji zdravstvene službe prema preventivnoj medicini i unaprjeđivanju zdravlja – jednom riječju, prema društvenoj politici zdravlja.