clanak False

Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene"

16.09.2021.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“.
Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora, i to:
  •          Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ vrijedan 7.400.000,00 EUR podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije,
  •          Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ vrijedan 1.534.000,00 EUR podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanja i hlađenja,
  •          Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ vrijedan 3.000.000,00 EUR podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Pozivi su otvoreni za podnošenje projektnih prijava do 29. studenoga 2021. godine.
 
Dodatne informacije o ova tri poziva dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti