clanak False

Obrasci

24.09.2018.

Uputa o pravima ispitanika
S
ukladno naputku, kojeg možete vidjeti OVDJE, treba popuniti neispunjene dijelove.
 

 
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu s bilo koje osnove, možete vidjeti OVDJE.
Popunjeni Zahtjev podnosi se u centralnoj pisarnici na Trgu Stjepana Radića 1 ili na mail: financije@zagreb.hr. Potvrda se izdaje u roku tri dana od dana podnošenja zahtjeva u Gradskom uredu za financije (soba 382 ili 384).
Za izdavanje potvrde naplaćuje se 40,00 kn upravne pristojbe.

 
  • Obrazac za povrat sredstava zbog invaliditeta, možete vidjeti OVDJE.
U skladu s člankom 3. Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine 136/11) osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini.

 
  • Obrazac za povrat sredstava kod odjave vozila, možete vidjeti OVDJE.
Zahtjev za povrat neiskorištenog dijela godišnje naknade za ceste, podnosi se u roku od 15 dana od dana odjave vozila, u skladu s člankom 6. stavak2. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 130/12).

 
  • Obrazac "Potvrda za uplaćenu godišnju naknadu za ceste", možete vidjeti OVDJE.
 
  • Obrazac iskaza o procjeni fiskalnog učinka, možete vidjeti OVDJE.
Upute za ispunjavanje obrasca iskaza o procjeni fiskalnog učinka, možete vidjeti OVDJE.

Izjava, možete je vidjeti OVDJE.