clanak False

Najava objave prvog poziva iz Interreg Programa Središnja Europa 2021. – 2027.

10.09.2021.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 6. rujna 2021. na svojim mrežnim stranicama da je Republika Hrvatska potpisala suglasnost na sadržaj Interreg Programa Središnja Europa 2021. – 2027.
Slijedi Komisijino odobrenje programa, nakon kojeg će projektnim partnerima biti dostupno oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje transnacionalnih projekata.
 
Novi program predstavlja nastavak suradnje u Središnjoj Europi i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.
 
Programsko područje Interreg CENTRAL EUROPE obuhvaća regije i gradove iz devet država članica EU -a:  Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije. U novom programu područje je prošireno na pokrajinu Braunschweig u Njemačkoj.
Sljedeće institucije mogu sudjelovati u transnacionalnim projektnim partnerstvima:
- nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela
- privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost
- međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu bilo koje države članice programa ili, uz ograničenja, prema međunarodnom pravu.
U ovom se programskom razdoblju također očekuje da će program predstavljati važan instrument za rješavanje zajedničkih izazova i potreba hrvatskih regija kroz projekte suradnje sa srednjoeuropskim partnerima. Program će biti usmjeren na jačanje kapaciteta kroz razmjenu dobrih praksi i testiranje novih, inovativnih pristupa.
 
U pripremi je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga, za koji se očekuje da će biti objavljen tijekom listopada 2021. godine.
Poziv će biti otvoren za sve prioritete programa i sve posebne ciljeve. Očekuje se da će se aktivnosti transnacionalne suradnje odnositi na razvoj i provedbu strategija, akcijskih planova, alata, obuke, pilot-akcija i srodnih rješenja. Sve aktivnosti morat će poštovati načela ekološke održivosti, kao i horizontalna načela jednakosti i nediskriminacije.
Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.
 
Dodatne informacije vezane uz novi program i poziv dostupne su na programskim stranicama na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti