clanak False

Nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

19.04.2017.
Na području Grada Zagreba tradicionalno su nastanjeni pripadnici različitih nacionalnih manjina, čija su etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja  različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.
 
U vrijeme popisa stanovništva 2021. na području Grada Zagreba živjelo je 31.624 pripadnika koji su činili 4,1 % ukupnog broja stalnih stanovnika Grada. Broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina bio je:
 
Nacionalna manjina   Broj
  pripadnika
 
  Udjel u    
  stanovništvu             
  Grada

  Zagreba (%)
Albanci    3.475   0,45
Austrijanci   84   0,01
Bošnjaci   6.566   0,86
Bugari   114   0,01
Crnogorci   865   0,11
Česi   807   0,11
Mađari   646   0,08
Makedonci   1.036  0,14
Nijemci   377   0,05
Poljaci   157   0,02
Romi   2.167   0,28
Rumunji   71   0,01
Rusi   380   0,05
Rusini   111   0,01
Slovaci   217   0,03
Slovenci   1.312   0,17
Srbi   12.034   1,57
Talijani   430   0,06
Turci   134   0,02
Ukrajinci   376   0,05
Vlasi   5   0,00
Židovi   260   0,03
 
 
Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uređena su Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te drugim nacionalnim propisima.
Statutom Grada Zagreba je, sukladno Ustavnom zakonu, uređeno ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, koji je stupio na snagu u prosincu 2002., sveobuhvatno su uređena posebna prava i slobode nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kao i način njihova ostvarivanja. S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, njime je uređeno pravo pripadnika nacionalnih manjina da biraju vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina biraju se radi sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u općinama, gradovima i županijama za područja na kojima se biraju.
 
Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uređena je procedura izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prvi izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 2003. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba u sadašnjem sastavu, izabrani su na izborima održanim u svibnju 2023.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
 
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, osnovana  je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba s ciljem usklađivanja i unapređenja zajedničkih interesa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.
U mandatu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba 2023. - 2027., Koordinacijom rukovodi Predsjedništvo u sljedećem sastavu:
 
Predsjednik: Armin Hodžić
Zamjenik predsjednika: Boris Milošević
Potpredsjednik: Oskar Arlant

Tajnik Koordinacije: Zoltan Balaž-Piri

Adresa sjedišta: Remetinečka cesta 77c
Telefon: 01/6521 533, telefaks: 01/6521 533
e-mail: ured.knmgz@gmail.com                                                   
web stranica: www.kvipnmgz.hr              
 
Propisi i strateški dokumenti: