clanak False

Sporazum o EU financiranju za prekogranične projekte

07.12.2020.
Institucije EU-a postigle su privremeni sporazum o europskoj teritorijalnoj suradnji i financiranju prekograničnih projekata za razdoblje 2021. – 2027. Ukupna dostupna sredstva za prekograničnu suradnju za razdoblje 2021. – 2027., preko instrumenta INTERREG, utvrđena su na osam milijardi eura.
INTERREG će podržati sljedeće vrste akcija:
-       prekograničnu suradnju između susjednih regija
-       transnacionalnu suradnju na većim transnacionalnim teritorijima
-       međuregionalnu suradnju
-       suradnju između najudaljenijih regija.
 
Stopa sufinanciranja na svakoj razini programa INTERREG utvrđena je na najviše 80 %, do 85 % za najudaljenije regije.
Također, postignut je sporazum o usmjeravanju više sredstava na klimatske akcije i socijalne programe, uključujući javno zdravstvo; bit će povećana potpora za male projekte, razine predfinanciranja (sredstva koja su dostupna državama članicama nakon odobrenja programa INTERREG) utvrđuju se na 1 % za godine 2021. i 2022. i na 3 % za godine od 2023. do 2026., što rezultira većom likvidnošću za programe.
 
Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti