clanak False

Objavljen Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

16.12.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je 15. prosinca 2021. Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21).

U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:
1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, 
2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja,
3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 26.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:
- 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
- 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
- 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Korisnik može ostvariti sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje do dva projekta, pod uvjetom da svaki projekt ima primjenu u različitom području definiranom točkom I. Poziva.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na mrežnim stranicama Fonda, na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti