clanak False

Zemljišta

31.10.2023.

Odlukom o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, ,2/15 , 5/15-pročišćeni tekst, 25/15 i 5/18) propisano je uređenje građevinskog zemljišta na području Grada Zagreba, upravljanje građevinskim zemljištem i stjecanje građevinskog zemljišta u vlasništvo Grada.

Jedan od oblika upravljanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Zemljište se daje u zakup javnim natječajem prikupljanjem pisanih ponuda, a iznimno, ako dva ili više ponuditelja s urednom ponudom ponude isti najviši iznos zakupnine za isto zemljište, usmenim nadmetanjem.

Zemljište se može dati u zakup i bez provođenja javnog natječaja (neposrednom pogodbom) u slučajevima taksativno navedenim u članku 99. stavku 2. Odluke o građevinskom zemljištu.

 

Obrasci: