clanak False

Objavljen poziv "Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije"

28.01.2021.
Dana 26. siječnja 2021. Ministarstvo kulture i medija objavilo je poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (KLASA: : 612-05/21-01/0147).
 
PREDMET POZIVA
Predmet Poziva je provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedbu mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITETI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva dodjeljuju se u obliku otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja osiguranih sredstava za mjere zaštite kulturne baštine.
Potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva ne smatraju se državnim potporama. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva jest 800.000.000,00 kuna.

PRIHVATLJVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
- tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20)
- ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture i medija
- vjerske zajednice registrirane na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13)
- udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija
- trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost.     
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu
2. provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova osiguranja i stabilizacije.
 
ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dopuštena je najranije na dan objave javnog Poziva, a najkasnije do isteka roka operacije. 

Dodatne informacije u vezi s ovim Pozivom dostupne su na poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti