clanak False

Objavljena UREDBA (EU) 2021/817 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+...

02.06.2021.
Dana 28. svibnja 2021. objavljena je UREDBA (EU) 2021/817 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (Službeni list Europske unije L 189/1).
 
Opći je cilj Programa cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, kvalitetnim radnim mjestima, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Program je jedan od glavnih instrumenata za izgradnju europskog prostora obrazovanja, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, uključujući njegove osnovne sektorske programe, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u okviru Strategije Europske unije za mlade za razdoblje 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.
Specifični ciljevi Programa jesu promicanje:
(a) mobilnosti pojedinaca i skupina u svrhu učenja te suradnje, kvalitete, uključenosti i jednakosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja;
(b) mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivnog sudjelovanja mladih te suradnje, kvalitete, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;
(c) mobilnosti sportskog osoblja u svrhu učenja te promicanje suradnje, kvalitete, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

Tekst Uredbe dostupan je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti