clanak False

Objava poziva u sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme

21.04.2021.
Europska komisija u sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme objavila je sljedeće pozive: 
 
1. Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za sprječavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom CERV-2021-DAPHNE
 
Cilj poziva jest sprječavanje i suzbijanje svih oblika rodno utemeljena nasilja nad ženama i djevojkama i nasilja u obitelji, sprječavanje i borba protiv svih oblika nasilja nad djecom, mladima, kao i nasilja nad drugim rizičnim skupinama, poput LGBTIQ osoba i osoba s invalidnošću, te podupiranje i zaštita svih izravnih i neizravnih žrtava takvog nasilja, poput obiteljskog nasilja ili nasilja u intimnim odnosima, uključujući djecu bez roditelja zbog obiteljskih zločina, te podrška i osiguravanje iste razine zaštite u cijeloj Uniji za žrtve rodno utemeljena nasilja.
 
Prihvatljive aktivnosti: 
 • aktivnosti podizanja svijesti i osnaživanja 
 • izgradnja kapaciteta i obuka za profesionalce
 • dizajn i primjena protokola, razvoj radnih metoda i alata, koordinacijska platforma i grupe
 • razmjena dobrih praksi
 • stvaranje i primjena strategija i sustava za prikupljanje podataka, uspostavljanje ili jačanje postojećih mehanizama potpore
 • procjena lekcija naučenih iz pandemije COVID-19 u kontekstu njezina utjecaja na dobrobit djece i funkcioniranje sustava potpore
 • u suradnji s djecom, osmišljavanje, uspostavljanje i/ili jačanje protokola i mehanizama koji pružaju podršku djeci koja su uglavnom pogođena pandemijom COVID-19
 • uspostavljanje nacionalnih, lokalnih, regionalnih centara za podršku, uključujući škole
 • na temelju dječjeg doprinosa i u suradnji s djecom, izgradnja kapaciteta relevantnih stručnjaka (npr. učitelja, psihoterapeuta, odgajatelja, medicinskog osoblja).
   
Prihvatljivi prijavitelji moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela)
 • biti osnovani u jednoj od država članica Europske unije.
Ostali uvjeti prihvatljivosti:
 • projekt može biti nacionalni ili transnacionalni.
 • prijava mora uključivati najmanje dvije organizacije (prijavitelj i partner).
 • potpora EU-a koja se traži ne može biti niža od 75.000,00 EUR.
 • profitne organizacije moraju podnijeti prijave u partnerstvu s javnim subjektima ili privatnim neprofitnim organizacijama.
Prijedlog mora podnijeti konzorcij od najmanje dviju organizacija.
 
Ukupan proračun iznosi 17.700.000,00 EUR.
 
Rok za podnošenje prijava: 15. lipnja 2021. godine.

Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici.
 
2. Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za promicanje jednakosti i borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije CERV-2021-EQUAL
 
Cilj poziva jest podržati sveobuhvatan i međusektorski pristup i specifične akcije za sprječavanje i borbu protiv netolerancije, rasizma, ksenofobije i diskriminacije, posebno na temelju rasne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjere, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 • izgradnja kapaciteta
 • osposobljavanje stručnjaka i žrtava diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje
 • uzajamno učenje, razmjena dobrih praksi, suradnja, uključujući identificiranje najboljih praksi koje se mogu prenijeti u druge zemlje sudionice
 • osmišljavanje i provođenje antirasističkih strategija ili planova djelovanja
 • širenje i podizanje svijesti, uključujući društvene medije ili medijske kampanje
 • studije i analitičke aktivnosti
 • promicanje digitalnih vještina i kritičkog mišljenja
 • bilježenje podataka, prikupljanje podataka, ankete, uključujući razvrstavanje podataka
 • praćenje i izvještavanje o incidentima diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje
 • osnaživanje i podrška žrtvama, uzimajući u obzir specifične potrebe žena i muškaraca, djevojčica i dječaka u svoj njihovoj raznolikosti
 • aktivnosti osposobljavanja, uključujući državne, regionalne i lokalne vlasti.
   
Prihvatljivi prijavitelji moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela)
 • biti osnovani u jednoj od država članica Europske unije.
Ostali uvjeti prihvatljivosti:
 • projektmože biti nacionalni ili transnacionalni.
 • prijavamora uključivati najmanje dvije organizacije (prijavitelj i partner).
 • potporaEU-a koja se traži ne može biti niža od 75.000,00 EUR.
 • profitne organizacije moraju podnijeti prijave u partnerstvu s javnim subjektima ili privatnim neprofitnim organizacijama.
Prijedlog mora podnijeti konzorcij od najmanje dviju organizacija.
 
Ukupan proračun iznosi 9.900.000,00 EUR.
 
Rok za podnošenje prijava: 15. lipnja 2021. godine.

Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici.
 
3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga za zaštitu i promicanje prava djeteta CERV-2021-CHILD
 
Ovim pozivom doprinijet će se odgovoru na utjecaj pandemije bolesti COVID-19 promicanjem načina za uključivanje i ugradnju dječjih prava u odgovore na ovu i sve druge hitne situacije. Paralelno s time, promovirat će rodno osjetljive odgovore na različite potrebe djece koje proizlaze iz pandemije bolesti COVID-19 ili su njome pojačana. Također će doprinijeti provedbi akcija iznesenih Strategijom EU-a o pravima djeteta.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 • evaluacija lekcija naučenih iz pandemije  COVID-19 u kontekstu njezina utjecaja na dječja prava, davanje preporuka za integraciju prava djeteta i stavljanje dječjih prava i potreba u središte političkih odgovora u hitnim situacijama
 • ankete, konzultacije, fokus-grupe i druge vrste mrežnih i izvanmrežnih sastanaka koji osiguravaju sudjelovanje djece u procjeni utjecaja pandemije
 • analiza podataka dobivenih od djece
 • razvoj novih projekata, inicijativa za djecu koji uzimaju u obzir potrebe i mišljenja djece izražene tijekom konzultacija
 • izgradnja kapaciteta, aktivnosti obuke, informativne kampanje za relevantne lokalne vlasti i povećanje njihove svijesti o pravima i potrebama djece
 • u suradnji s djecom, osmišljavanje, uspostavljanje i/ili jačanje protokola i mehanizama koji pružaju podršku djeci koja su uglavnom pogođena pandemijom COVID-19.
   
Prihvatljivi prijavitelji moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela)
 • biti osnovani u jednoj od država članica Europske unije.
Ostali uvjeti prihvatljivosti:
 • projekt može biti nacionalni ili transnacionalni.
 • prijava mora uključivati najmanje dvije organizacije (prijavitelj i partner).
 • potpora EU-a koja se traži ne može biti niža od 75.000,00 EUR.
 • profitne organizacije moraju podnijeti prijave u partnerstvu s javnim subjektima ili privatnim neprofitnim organizacijama.
Prijedlog mora podnijeti konzorcij od najmanje dviju organizacija.
 
Ukupan proračun iznosi 2.160.000,00 EUR.
 
Rok za podnošenje prijava: 7. rujna 2021. godine.
 
Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti