clanak False

Korištenje prometnih poligona za auto škole

19.04.2017.

Temeljem Zaključka o davanju HAK – u na privremeno korištenje prometnih poligona na Borongaju, Prisavlju i Radgonskoj ulici i utvrđivanju visine naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/07 i 4/12), Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Gradu, graditeljstvo, komunalne poslove i promet sklapa s HAK – om i svim auto školama koje to zatraže ugovore o privremenom korištenju prometnih poligona u svrhu osposobljavanja budućih vozača motornih vozila.
 
Ugovori se sklapaju sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 74/11, 80/13 i 92/14), na rok od 1 godine s mogućnošću produženja korištenja.
 
Iznos naknade za auto škole koje gravitiraju Gradu Zagrebu i imaju zaključen ugovor o privremenom korištenju prometnih poligona za osposobljavanje vozača motornih vozila iznosi 
7,96 € ( 60 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn) mjesečno, po prijavljenom vozilu.
 
ZAHTJEV ZA IZRADU UGOVORA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU PROMETNIH POLIGONA, kao i zahtjev za izradu anexa ugovora u slučaju smanjenja ili povećanja voznog parka, predaje se  Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park stara Trešnjevka 2, najmanje 30 dana prije isteka važećeg ugovora.
 
Nakon izrade i registracije ugovora o privremenom korištenju prometnih poligona koja se obavlja u Sektoru za pravne i financijske poslove, Šubićeva 38, ovlaštena osoba za zastupanje auto škole biti će pozvana na potpisivanje ugovora.