clanak False

Odobrena aktivacija instrumenta EU radi izravne potpore zdravstvu

16.04.2020.
Europsko vijeće odobrilo je 14. travnja 2020. aktivaciju instrumenta Europske unije radi izravne potpore sektorima zdravstvene skrbi u zemljama EU-a u borbi protiv pandemije koronavirusa.
 
Naime, aktivacijom istog instrumenta 2,7 milijardi eura može se proslijediti najpotrebitijim sektorima. 
Instrument će se upotrebljavati uz druge alate EU-a, primjerice za zalihe medicinske opreme u sustavu rescEU, koje se istodobno povećavaju za dodatnih 300 milijuna eura. 
 
U prvoj fazi instrument za hitnu potporu sektorima zdravstvene skrbi namijenjen je financiranju hitnih medicinskih potreba kao što su maske i respiratori, prijevoz medicinske opreme i pacijenata u prekograničnim regijama, zapošljavanje dodatne radne snage u zdravstvu koja se može rasporediti na žarišne točke diljem Unije, kao i izgradnja mobilnih bolnica. Instrument za hitnu potporu omogućuje Komisiji da uime država članica nabavlja i šalje pomoć onamo gdje je najpotrebnija.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti