clanak False

Proračun EU-a: Europska komisija pozdravlja dogovor o paketu od 1,8 bilijuna eura

12.11.2020.

 
Europska komisija pozdravila je dogovor Europskog parlamenta i država članica Unije u Vijeću o sljedećem dugoročnom proračunu i privremenom instrumentu za oporavak Next Generation EU. Nakon donošenja, paket vrijedan ukupno 1,8 bilijuna eura bit će najveći paket ikada financiran iz proračuna EU-a te će nakon pandemije bolesti COVID-19 pomoći izgraditi zeleniju, digitalniju i otporniju Europu bolje prilagođenu trenutačnim i budućim izazovima.
Uredbu o višegodišnjem financijskom okviru i potvrđeni međuinstitucijski dogovor sada moraju službeno donijeti Europski parlament i Vijeće u skladu sa svojim ulogama i postupcima. Istodobno se mora nastaviti s radom na konačnom donošenju svih ostalih elemenata paketa, uključujući sektorsko zakonodavstvo i Odluku o vlastitim sredstvima, kojom će se Komisiji omogućiti pozajmljivanje, a koju moraju ratificirati sve države članice u skladu sa svojim ustavnim odredbama.
Istodobno se moraju održati pregovori o godišnjem proračunu za 2021., a razdoblje mirenja od 21 dana, tijekom kojeg bi Europski parlament i Vijeće trebali postići dogovor, traje od 17. studenoga do 7. prosinca ove godine.
Više informacija na poveznici
 

Vijesti i aktualnosti