clanak False

Novi paket pomoći za borbu protiv pandemije koronavirusa

08.04.2020.
Europska komisija predstavila je 2. travnja 2020. novi paket pomoći za borbu protiv pandemije koronavirusa, koji, između ostaloga, predviđa 100 milijardi eura za program potpore za skraćeno radno vrijeme, za koji će jamčiti sve države članice.
 
Instrument Sure
 
Sure je akronim od Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (Potpora za ublažavanje opasnosti od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji).
 
Svrha instrumenta Sure jest očuvanje radnih mjesta ugroženih pandemijom koronavirusa. Riječ je o financijskoj potpori u obliku vrlo povoljnih zajmova EU-a državama članicama u visini od ukupno 100 milijardi eura. Ti bi zajmovi pomogli državama članicama da se bolje nose s izvanrednim povećanjem javnih troškova za očuvanje zaposlenosti. Bili bi namijenjeni pokrivanju troškova izravno vezanih za nacionalne programe skraćenog radnog vremena ili druge mjere koje su države članice donijele, primjerice za samozaposlene. To znači da najprije treba donijeti program državnih potpora za skraćeno radno vrijeme na razini države članice kako bi se zatim mogao tražiti zajam za pokrivanje tih troškova. 
 
Instrument je sličan onome koji su koristile neke članice tijekom financijske krize iz 2008. godine, kao što je njemački program Kurzarbeit. Prema tome modelu država je plaćala dio radničkih plaća, što je omogućilo tvrtkama da zadrže radnike i smanje troškove za vrijeme krize. Sure treba omogućiti tvrtkama u poteškoćama da privremeno skrate radno vrijeme svojim radnicima, a da im država isplaćuje plaću za one sate koje ne rade. Vrijeme koje ne rade radnici mogu namijeniti učenju novih vještina, koje će koristiti i njima i poslodavcu. Slično je rješenje i za samozaposlene osobe. Instrument bi trebao funkcionirati na sljedeći način: Komisija bi pozajmila novac na financijskim tržištima i dala državama članicama zajmove pod povoljnim uvjetima. Budući da EU ima vrlo dobar kreditni rejting, dobar dio država članica mogao bi dobiti puno povoljnije zajmove nego da same pozajmljuju na financijskim tržištima.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici:

Vijesti i aktualnosti