clanak False

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture” PK.6.4.01

13.12.2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture” PK.6.4.01
 
Poziv je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
 
Predmet Poziva su ulaganja u unaprjeđenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture, a njegova je svrha povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.
 
Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Prihvatljive aktivnosti su:
  • priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • upravljanje projektom i administracija
  • promidžba i vidljivost projekta.

Ukupna bespovratna sredstava: 70.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 EUR
 
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.
 
Projektne prijave se zaprimaju od 1. veljače 2024. od 9,00 sati, a krajnji je rok za podnošenje prijava 31. prosinca 2024. do 9,00 sati.
 
Više informacija o Pozivu i natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti