clanak False

Objavljen novi natječaj unutar Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu

16.04.2020.
Europska komisija raspisala je 14. travnja 2020. Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu pod nazivom Mrežna partnerstva (referentni broj: UCPM-2020-KN-AG).

OPĆI CILJ POZIVA
Opći cilj Poziva jest jačanje uloge Mreže znanja Unije za civilnu zaštitu kao inkluzivne platforme dijeljenih znanja i stručnosti, dobre prakse i networkinga s ciljem uspostave zajedničkog razumijevanja i dijeljenja kulture prevencije, spremnosti i odaziva u civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od katastrofa u Europskoj uniji i susjednim državama.

SPECIFIČNI CILJEVI:
· potpora dionicima u sklopu civilne zaštite i upravljanja rizicima od katastrofa za promoviranje i omogućavanje razvoja, dijeljenje i razmjenu znanja, dobre prakse i stručnosti
· potpora novim i postojećim konsolidiranim partnerstvima u području civilne zaštite i upravljanja rizicima od katastrofa za jačanje suradnje i sinergije u prevenciji, spremnosti i odazivu.

PRORAČUN I IZNOS SUFINANCIRANJA
Ukupan proračun sastoji se od:
· internog proračuna: 1.500.000 EUR za projekte država članica i država sudionica u UCPM-u
· vanjskog proračuna: 500.000 EUR za IPA države koje ne sudjeluju u UCPM-u i susjedne države Europske unije.

Sufinanciranje sredstvima EU-a iznosi do 85 % prihvatljivih troškova projekta, najviše do 300.000 EUR po projektu u sklopu internog proračuna i 200.000 u sklopu vanjskog proračuna.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne osobe (privatna i javna tijela i međunarodne organizacije) osnovane u sklopu države članice i države sudionice mehanizma te treće zemlje (IPA države i susjedne države).
Projektni prijedlozi moraju se podnijeti u sklopu konzorcija, koji se kod internog proračuna mora sastojati od najmanje triju država članica, a kod vanjskog proračuna od najmanje triju država sudionica i prihvatljivih država koje nisu članice EU-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Projektne prijedloge potrebno je podnijeti najkasnije do 16. lipnja 2020. do 17 sati po srednjeeuropskom vremenu.

Poveznica za dodatne informacije dostupna je ovdje.

Vijesti i aktualnosti