clanak False

Važeći prostorni planovi

09.01.2023.

O svim važećim prostornim planovima na području Grada Zagreba građani se mogu, osim u Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obavijestiti i uvidom na mreženim stranicama Grada Zagreba, ukoliko odaberu ZG geoportal/ Glavni preglednik/ Prostorni planovi. Za točniji uvid o mogućnostima gradnje na određenom zemljištu, potrebno je, osim tekstualnog dijela, provjeriti i sve kartografske slojeve važećih prostornih planova.


ZG geoportal