clanak False

Posmrtna skrb hrvatskih branitelja

30.01.2023.

Članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja nakon postupka ekshumacije i identifikacije, te članovi obitelji umrlog HRVI-ja iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske imaju pravo na troškove prijevoza i pogreba.

Navedena prava ostvaruju se na lokaciji Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Vodnikova 14, tel: 6100 385. Radi ostvarivanja navedenog prava potrebno je dostaviti:
- potvrdu o smrti HRVI-ja ili branitelja (potvrda liječnika koji je potvrdio smrt, mrtvozornika ili medicinske ustanove)
- pravomoćno rješenje o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno potvrda o statusu hrvatskog branitelja (MORH, MUP)