clanak False

Nova verzija Smjernica o javnoj nabavi za hrvatske korisnike

07.08.2020.
Na mrežnoj stranici programa Interreg Slovenija - Hrvatska objavljena je nova verzija Smjernica o javnoj nabavi (Programi Europske teritorijalne suradnje 2014. – 2020.), verzija 2, s prilozima za hrvatske korisnike. 
Smjernice je izradilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te se njima daje opći pregled načela i pravila koje su hrvatski projektni partneri obvezni poštivati prilikom provođenja javne nabave u okviru programa Europske teritorijalne suradnje. 
Za razliku od dosadašnjih Smjernica, u kojima je kod postupka triju referentnih cijena kao najniži prag bilo određeno 20.000,00 HRK, nove Smjernice određuju da pragove definira svaki program, odnosno kada programski prag nije definiran, primjenjuje se prag od 20.000,00 HRK. Također, izmjena se sastoji i u primjeni Odluke Komisije, od 14. svibnja 2019., o utvrđivanju Smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (C(2019) 3452).
Smjernice s prilozima dostupne su na sljedećoj poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti