clanak False

Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine

28.06.2023.
Na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17), Grad Zagreb kao teritorijalna jedinica s dualnim statusom županije i grada, donosi Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine kao kratkoročni akt strateškog planiranja, a čije trajanje prati mandat gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.

Provedbeni program Grada Zagreba osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Nacrtom plana razvoja Grada Zagreba, čiji je strateški okvir usuglašen s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, i strateških ciljeva utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i poveznica je s višegodišnjim proračunom Grada Zagreba. Kao takav, provedbeni program je spona između dugoročnih akata strateškog planiranja nacionalne razine, srednjoročnih akata strateškog planiranja nacionalne i područne (regionalne) razine i Proračuna Grada Zagreba, čime se osigurava koherentnost cjelokupnog sustava strateškog planiranja.

Provedbeni program Grada Zagreba obuhvaća 386 aktivnosti, 41 kapitalnih i 113 tekućih projekata, vrijednost 59,5 milijardi kuna, odnosno 7,9 milijardi eura. Ujedno, Provedbeni program sadrži viziju Grada Zagreba do 2025. godine – Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti, kao i sljedeće prioritete javnih politika Grada Zagreba:
  1. Zeleno, održivo i otporno gospodarstvo,
  2. Kvalitetna i dostupna društvena infrastruktura,
  3. Urbana revitalizacija i održivo upravljanje prostornim i prirodnim resursima,
  4. Zelena tranzicija i digitalna transformacija. 

Prilozi:
  1. Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (PDF)
  2. Provedbeni program - Prilog 1 (excel)
  3. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba za 2022. godinu
  4. Godišnje izvješće - Prilog 1 (excel)
  5. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2022.