clanak False

Objavljen poziv „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2

30.10.2020.
Ministarstvo zdravstva objavilo je 30. listopada 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2“.
 
CILJ POZIVA
Opći cilj Poziva jest povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ/PARTNER
Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu.
Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. biti:
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
• udruga koja u svom Statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu 
• zaklada koja u svom Statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
• ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu 
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S-ovi). 
   b) registriran u Republici Hrvatskoj.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Za ostvarenje specifičnog cilja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
- medijske kampanje 
- izrada televizijskih spotova, reklama 
- okrugli stolovi 
- otvoreni dani 
- radionice, seminari, predavanja 
- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji) 
- izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, online materijali)
- održavanje webinara.
 
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava jest 10.000.000,00 HRK.
Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100 %.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 23. 11. 2020. godine u 9.00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na poveznici http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-2/

Vijesti i aktualnosti