clanak False

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke spremnika

19.03.2020.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada dana 5. travnja 2018. godine. Na temelju istog Javnog poziva Grad Zagreb i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 25. srpnja 2018., ukupne vrijednosti projekta nabave spremnika od 76.586.465,00 HRK, od kojeg iznosa će se 85 % sufinancirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., dok će se preostalih 15 % financirati iz proračuna Grada Zagreba.
 
Konačan iznos ukupne vrijednosti projekta utvrđen je izmjenom Odluke o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, KLASA: 351-04/18-58/258, URRBOJ: 563-03-1/182-18-5 od 23. listopada 2018. te Dodatkom Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 19. travnja 2019. u ukupnom iznosu od 69.023.965,00 HRK prihvatljivih troškova projekta.
Dana 8. siječnja 2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o financiranju „Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ (referentni broj: KK.06.3.1.09.0001). Na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz fondova EU-a u financijskom razdoblju 2014 . − 2020.  između Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu posredničkog tijela razine 2 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava, a nakon provedenog postupka javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, započela je isporuka spremnika prema jedinicama lokalne samouprave.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnim stranicama da se od  17. ožujka 2020. godine do daljnjega obustavlja preuzimanje spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na privremenim skladištima jedinica lokalne samouprave, a slijedom uputa nadležnih tijela i internog protokola FZOEU-a za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19.

Vijesti i aktualnosti