clanak False

EU projekti

16.05.2019.
Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030
Ciljevi projekta su:                                                           
1. Doprinijeti jačanju ljudskih potencijala socijalnih partnera u razumijevanju EU okvira za održivi socijalni dijalog na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;                                                          
2. Doprinijeti osnaživanju hrvatskih okvira za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2030.
Projektom će biti predloženi hrvatski okviri za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2030. te osnaženi ljudski potencijali socijalnih partnera.
Trajanje projekta 16 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE
 
Postani aktvan Rom/kinja i Zaposli se – PARIZ
Ciljevi projekta su:                                                            
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih Roma/kinja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i umanjivanja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva;                                                                        
2. Osnaživanje te razvoj i unapređenje mekih vještina nezaposlenih Roma/kinja u svrhu povećanja njihove zapošljivosti;                                  
3. Jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s nezaposlenim Romima/kinjama u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnom uključivanju nezaposlenih Roma/kinja.
Projektom će se potaknuti motiviranost, stručna osposobljenost za tržište rada i pridonijeti boljoj zapošljivosti za 50 nezaposlenih Roma/kinja. Koristeći inovativan model razvoja ENTRE YOU, nezaposleni Romi/kinje osnažit će i socijalne kompetencije, usvojiti osnovne komunikacijske vještine te poduzetnički način razmišljanja, a u direktnom kontaktu sa poslodavcima ojačat će vlastitu motivaciju i otvorenost prema pro aktivnosti što direktno doprinosi poboljšanju socijalne slike, zapošljavanju i integraciji romske zajednice u društvo.
Trajanje projekta 20 mjeseci
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE
 
EUReKA a Key Access to EU Rights
Projekt je usmjeren jačanju uspješnog uključivanja i sudjelovanja mobilnih građana EU-a i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija. Aktivnosti u projektu odvijat će se kroz aktivnosti prikupljanjem podataka i usporednom analizom podataka sa drugim partnerima o uključivanju građana EU sa migrantskim posljedicama u društveni život zajednice.
Trajanje projekta 14 mjeseci.
 
Socijalno se uključi i zaposli -SUZI
Potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivah žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice - s najviše završenim srednjim stupnjem obrazovanja. Žene zaposlene kroz projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ radit će na poslovima skrbi u kućanstvu o starijim osobama, invalidima i drugim osobama u potrebi.
Trajanje projekta 30 mjeseci.