clanak False

EU projekti

04.04.2024.

GEAR UP! (Global citizenship Education Actions to stRenghten yoUth engagement through local support to LAs and CSOs, to accelerate Progress towards sustainable development)
Cilj projekta: pridonijeti jačanju vrijednosti i načela „Globalnog građanskog obrazovanja“, shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene, doprinoseći na pragmatičan način individualnoj i kolektivnoj promjeni za stvaranje održivijeg i pravednijeg svijeta
Ciljna skupina su jedinice lokalne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLRS) - koje su direktno pogođene globalnim izazovima manifestiranim na njihovim lokalnim (regionalnim) nivoima te se smatraju ključnim dionicima u praktičnoj primjeni Agende 2030, te male i srednje organizacije civilnog društva
Specifični ciljevi projekta su:
1. Potpora inicijativama JLRS i OCD-a u 8 EU i 5 IPA zemalja u nastojanjima  podizanja svijesti i kritičko razumijevanje globalne agende i globalno/lokalne su ovisnosti te aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka;
2. Jačanje vještina i kompetencija i promoviranje suradnje i partnerstva JLRS i OCD-a na temu globalno građanskog odgoja putem izgradnje kapaciteta te umrežavanje na lokalnom, regionalnom i europskom nivou;
3. Poticanje osviještenosti i senzibilizacije građana, posebno mladih dobi 15-30, prema održivom razvoju i globalnim izazovima, na području 8 EU zemalja sudjelovanjem u aktivnostima u sklopu DEAR programa koji promoviraju lokalne vlasti i udruge.  
 
Glavni partner: Regija Marche (Italija)
Partneri: Grad Zagreb, regija Emilia Romagna (Italija), regija Hauts-de-France (Francuska), platforma CONCORD (Italija), platforma CROSOSL (Hrvatska), Adriatic- Ionian Euroregion, udruženje EWNT (Njemačka), regija Thuringia (Njemačka), platforma LAPAS (Latvija), grad Riga (Latvija), udruženje FoRS (Češka), udruženje HAND (Mađarska), Budimpešta, IX okrug BUD9 (Mađarska), Skupština Grada Zaragoze (Španjolska), regija Zaragoza (Španjolska), regija Barcelona (Španjolska).
 
Ukupan proračun projekta: 5.951.604,72 EUR (EU sufinanciranje: 5.356.444,25 EUR)
Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2027

EUReKA a Key Access to EU Rights
Projekt „EUReKA - ključni pristup pravima EU-a“ je projekt financiran iz programa Europska prava, jednakost i građanstvo - REC. Cilj projekta je doprinijeti olakšavanju ostvarivanja prava na slobodno kretanje, uključivanje i sudjelovanja mobilnih građana EU-a u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta / stručnosti i napredne razine pristupa / korištenje digitalnih informacija.
Specifični ciljevi:
1. Identificirati, podijeliti i širiti dobre prakse s nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim / privatnim stručnjacima i drugim organizacijama civilnog društva iz 6 država članica projekta;
2. Razviti i testirati inovativni web portal na jednom mjestu i APP koji mogu pružiti jednostavan mrežni pristup praktičnim informacijama, pomoć u geolociranim uslugama na lokalnoj / regionalnoj razini u 6 država članica projekta;
3. Promovirati upotrebu tehnoloških alata koje projekt pruža među mobilnim građanima EU-a (ali i ostalim potencijalnim korisnicima) te razviti svijest o njihovim pravima;
4. Osigurati umrežavanje / suradnju između javnih / privatnih dionika i njihovo kontinuirano sudjelovanje u projektnim aktivnostima;
5. Poboljšati vidljivost i širenje rezultata projekta u druge države članice EU-a te doprinijeti održivosti rezultata projekta.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima i projektnim aktivnostima možete pronaći na: www.key4mobility.eu
  
Socijalno se uključi i zaposli -SUZI
Potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivah žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice - s najviše završenim srednjim stupnjem obrazovanja. Žene zaposlene kroz projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ radit će na poslovima skrbi u kućanstvu o starijim osobama, invalidima i drugim osobama u potrebi.
Trajanje projekta 30 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE

Projekt Connection 
Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu integracijskih politika s ciljem brže i kvalitetnije socijalne inkluzije migranata koji žele ostati u Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još   13 partnera (Pariz, Torino, Göteborg, Utrecht, Varšava, Antwerpen, Tampere, Madrid, Sofia, Atena, Rotterdam, Dortmund i Solunska regija).
Projekt CONNECTION razvija nove mogućnosti oblikovanja integracijskih politika i stjecanja znanja i iskustva, te kroz razmjene dobrih praksi pomaže gradovima s manje iskustva u integraciji migranata tijekom i nakon završetka projekta. Kroz projekt CONNECTION financirana je provedba velikog broja mjera iz Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu.
Važno je napomenuti kako je iz ovog projekta nastala stranica integracija.zagreb.hr.
Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći na: https://integratingcities.eu/projects/connection/
Financirano iz Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)
 
Projekt UNITES
Grad Zagreb je jedan od 8 gradova partnera u projektu UNITES - UrbaN InTEgration Strategies through co-design. Ostali gradovi koji sudjeluju u projektu su Atena, Bologna, Düsseldorf, Grenoble Alpes Métropoles, Oulu, Prag i Zaragoza. Cilj ovog projekta je obuka i praćenje lokalnih vlasti u zajedničkom osmišljavanju integracijskih strategija s drugim dionicima i posebice migrantima. Ključni proizvod ovog projekta trebao bi biti tzv. MOOC (Massive Open Online Course) kao svojevrsni online tečaj koji bi služio kao novi transnacionalni alat za učenje i edukaciju o integraciji i inkluziji migranata.
Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći na: https://integratingcities.eu/projects/unites-2022-2024/

Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO
Grad Zagreb u svojstvu partnera sudjeluje u projektu "Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO", sa ciljem promicanja uzajamnog učenja i razmjene iskustava između donosioca gradskih politika te civilnog društva  na formuliranju kolektivnog stanovanja na lokalnoj razini kao jedne od formula dugoročnog političkog rješenja socijalnog stanovanja. U ovom se projektu zajedničko stanovanje odnosi na one inicijative u kojima stanari imaju aktivnu ulogu u tekućem upravljanju zajedničkim stambenim prostorom. Projekt će se provesti kroz niz događaja koji će pokazati jedinstveni europski karakter socijalne i pristupačne stambene gradnje, putem konferencija i posjeta paradigmatičnim slučajevima koji će rezultirati zbirkom najboljih praksi o zajedničkom stanovanju, kao i šest tematskih radionica. 
Razmjena iskustava i rasprava o ključnim politikama za uspješno zajedničko stanovanje bit će organizirana sa snažnom praktičnom orijentacijom za usklađivanje znanja i interesa gradskih praktičara i pojedinaca iz civilnog društva i organizacija.
Trajanje projekta je 24 mjeseca.
Više informacija o samom projektu, sudjelovanju Grada Zagreba u istom i osvojenoj nagradi možete pronaći OVDJE

Projekt POBUDIMO JEDNAKOST! „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ 
Grad Zagreb je partner u projektu POBUDIMO JEDNAKOST! „Jednakost IN – stereotipi OUT - Nastavnici za buduće generacije“  kojeg provodi MODE1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda koja je također partner. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023. Provedbu sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Vrijednost projekta je 354.217,08 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje s 283.373,66 EUR. Cilj projekta je smanjenje rodnih stereotipa u obrazovanju jer rodni stereotipi utječu na životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanja. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da će se više dječaka odlučiti za STEM zanimanja, njih  40,29 %, u odnosu na 12,93 % djevojaka. Do ovog oblika segregacije dolazi u obrazovanju, što rezultira nejednakim mogućnostima na tržištu rada. Tijekom projekta provode se edukacije za učitelje i nastavnike, pogotovo nastavnike matematike, fizike, informatike i tehničke kulture te pedagoge, psihologe, edukacijske rehabilitatore i logopede, kako bi mogli primjenjivati dobivena znanja i kompetencije u svakodnevnom radu te ga prenositi na svoje kolege i suradnike te mijenjati budućnost obrazovanja djece od rane dobi. Nastavnici škole koja ostvari najbolje rezultate imati će priliku ići na studijsko putovanje u Beč, kako bi ih se nagradilo za doprinos ostvarenju europskih vrijednosti. 
Više o projektu na poveznici https://kindle-equality.com/
Brošura projekta


Projekt “Cities4Refugees” – „Gradovi za izbjeglice“
Uključuje Gradonačelnike i njihove Gradove, a poglavito građane, kao i nevladine organizacije i ostale multiplikatore koji su zainteresirani za poboljšanje trenutačnog stanja u kojem se nalaze migranti i izbjeglice koji dolaze u Europu, ali i oni unutar Europe (poput Ukrajine).
Ciljevi projekta su poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u EU gradovima kroz dijalog i primjere dobre prakse uz razmjenu iskustava između gradova i općina te organizacija civilnog društva iz različitih zemalja, a u svrhu aktivnog uključivanja migranata i izbjeglica u svakodnevni život EU gradova.
Kao rezultat projekta očekuje se stvaranje i razmjena dobrih praksi te spoznaja o važnosti jačanja Europskog integracijskog procesa temeljenog na solidarnosti, a promovirati će se i uključenje manjina te borba protiv diskriminacije i rasizma.