landing
Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci, koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj, te na druge poslove sukladno propisima.