clanak False

Potpisan ugovor za revitalizaciju vrelovodne mreže Grada Zagreba

19.11.2020.
Danas je u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu.
Ukupna vrijednost projekta jest 699,6 milijuna kuna, od čega je 421,5 milijun kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt se financira kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU  mehanizam) na području Urbane aglomeracije Zagreb, u okviru specifičnog cilja 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva, koja se dodjeljuju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., potpisali su Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Zdravko Zajec, direktor HEP Toplinarstva d. o. o.
Potpisivanju Ugovora, kao predstavnica Grada Zagreba – središta Urbane aglomeracije Zagreb i ITU posredničkog tijela, bila je nazočna i Mirjana Zubak, pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije.
Radovi na revitalizaciji vrelovodne mreže Grada Zagreba, koja opskrbljuje više od 100.000 kućanstava, provodit će se kroz tri godine u nekoliko faza, a obuhvatit će zamjenu gotovo trećine postojeće vrelovodne mreže, odnosno 68,5 od ukupno 227,3 kilometara. Radovi će se izvoditi u razdoblju izvan ogrjevnih sezona 2021., 2022. i 2023.
Projektom revitalizacije vrelovodna će se mreža revitalizirati modernijom tehnologijom beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime će se povećati pouzdanost i sigurnost centralnog toplinskog sustava grada Zagreba.
Zadržat će se postojeće dimenzije cjevovoda na dionicama predviđenima za revitalizaciju na dijelovima trase postojeće vrelovodne mreže CTS Grada Zagreba, odnosno na dijelovima vrelovodnih magistrala i razvodnih mreža unutar izgrađenih područja gradskih naselja Grada Zagreba: Siget, Sopot, Trnsko, Utrine, Donji grad, Folnegovićevo naselje, Kruge, Vrbik, Savica, Borovje, Sigečica, Gajevo Staglišće, Jarun, Srednjaci, Cvjetno naselje, Trešnjevka te Voltino.
O važnosti ovog projekta za Grad Zagreb i njegove stanovnike najbolje govore podatci da HEP Toplinarstvo d. o. o. obavlja energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području Grada Zagreba i upravlja vrelovodnom distribucijskom mrežom dugom 227,3 km. Krajem 2017. godine na mrežu je bilo priključeno 91.562 stambenih i 4.322 poslovna potrošača na području Grada Zagreba, a korisnicima je isporučeno približno 1,2 TWh toplinske energije. Više od polovine vrelovodne mreže u Gradu Zagrebu (56.2 %) izgrađeno je u razdoblju između 1962. i 1995. godine klasičnim načinom polaganja čeličnih cijevi u betonskom kanalu. Takva je tehnologija zastarjela i podložna je vanjskim utjecajima kao što su visoka razina podzemnih voda, moguća propuštanja vodovodnih cijevi i prodor oborinskih voda u betonske kanale, što pogoduje propadanju cijevi i nastanku korozije. Posljedica prethodno opisane problematike jest stalan rast toplinskih gubitaka i gubitaka nadopune vode te velik broj hitnih intervencija u posljednjih nekoliko godina.
Provedba ovog projekta rezultirat će smanjenjem toplinskih gubitaka za 27,94 %, smanjenjem gubitaka nadopune vode za 47,36 % te smanjenjem broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za 90 % u odnosu na stanje prije rekonstrukcije.
Smanjenje toplinskih gubitaka rezultirat će manjom proizvodnjom toplinske energije u elektranama, a samim time ostvarit će se smanjenje emisija štetnih tvari u okoliš (CO2, NO2, SO2 i PM10), što će povoljno utjecati na društvo u cjelini.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti