clanak False

Kulturna vijeća za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi

03.04.2024.
 VIJEĆE ZA KNJIŽNIČNU DJELATNOST I IZDAVAŠTVO
 
1. Za predsjednicu Vijeća za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo imenuje se:
- Korana Serdarević
 
Za članice Vijeća za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo imenuju se:
- Ivana Peruško,
- Tomislav Zagoda,
- Ksenija Banović,
- Maja Bodiš
 
 VIJEĆE ZA MUZEJSKU DJELATNOST
 
1. Za predsjednika Vijeća za muzejsku djelatnost imenuje se:
- Sanjin Mihelić
 
Za članice Vijeća za muzejsku djelatnost imenuju se:
- dr. sc. Irena Kraševac,
- dr. sc. Ljerka Dulibić,
- Leila Topić,
- Irena Šimić
            
 VIJEĆE ZA KAZALIŠNU DJELATNOST
 
1. Za predsjednicu Vijeća za kazališnu djelatnost imenuje se:
- Jelena Kovačić
 
Za članove/ice Vijeća za kazališnu djelatnost imenuju se:
dr. sc. Suzana Marjanić,
- Ana Kreitmeyer,
- Ivan Đuričić,
- Saša Božić

  VIJEĆE ZA GLAZBENU DJELATNOST
 
1. Za predsjednicu Vijeća za glazbenu djelatnost imenuje se:
- Marija Saraga
 
Za članove/ice Vijeća za glazbenu djelatnost imenuju se:
- Mate Škugor,
- Filip Fak,
- Ivana Kuljerić Bilić,
- Zvonimir Bajević
 
 VIJEĆE ZA LIKOVNU DJELATNOST
 
1. Za predsjednicu Vijeća za likovnu djelatnost imenuje se:
- dr. sc. Ivana Bago
 
Za članice Vijeća za likovnu djelatnost imenuju se:
- Ana Dana Beroš,
- Ivana Meštrov,
- Karla Pudar,
- Tanja Dabo
 
VIJEĆE ZA DJELATNOST CENTARA ZA KULTURU
 
1. Za predsjednicu Vijeća za djelatnost centara za kulturu imenuje se:
- Anja Planinčić
 
Za članove/ice Vijeća za djelatnost centara za kulturu imenuju se:
- Ana Mušćet,
- Leo Vukelić,
- Nikolina Komljenović,
- Sandra Banić Naumovski

 VIJEĆE ZA FILMSKU DJELATNOST
 
1. Za predsjednicu Vijeća za filmsku djelatnost imenuje se:
- Mirna Belina
 
Za članove/ice Vijeća za filmsku djelatnost imenuju se:
- Juraj Kukoč,
- Marko Dješka,
- Tina Tišljar,
- Zinka Kiseljak
 
VIJEĆE ZA KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM
 
1. Za predsjednicu Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam imenuje se:
- Katarina Bušić
 
Za članove/ice Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam imenuju se:
- Lucija Klarić,
- Robert Homen,
- Tomislav Habulin,
- Zlatan Sindičić
 
 VIJEĆE ZA INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
 
1. Za predsjednicu Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenuje se:
- Ljubica Letinić
 
Za članove/ice Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenuju se:
- Klaudio Štefančić,
- Marko Tadić,
- Leda Sutlović,
- Silvija Stipanov