clanak False

Kulturna vijeća za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi

KNJIŽNIČNA DJELATNOST I IZDAVAŠTO
 
1.  Za predsjednicu Vijeća za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo imenuje se:
- dr. sc. Boris Beck.
 
 
Za članove Vijeća za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo imenuju se:
- dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek,
- mr. sc. Božidar Petrač,
- Maja Bodiš,
- dr. sc. Slobodan Prosperov Novak.
 
 
MUZEJSKA DJELATNOST
 
1. Za predsjednika Vijeća za muzejsku djelatnost imenuje se:
- Vinko Ivić.
 
 
Za članove Vijeća za muzejsku djelatnost imenuju se:
- dr. sc. Iva Mihoci,
- prof. dr. sc. Zvonko Maković,
- dr. sc. Anđelka Galić,
- Matea Brstilo Rešetar.
 
 
KAZALIŠNA DJELATNOST
 
Za predsjednika Vijeća za kazališnu djelatnost imenuje se:- Zlatko Vitez.
 
Za članove Vijeća za kazališnu djelatnost imenuju se:
- Zoran Mužić,
- dr. sc. Ivica Prlender,
- Dora Delbianco,
- Vojin Perić.
 
Za predsjednika Radne skupine za ples imenuje se:
- Robert Kurbaša.
 
Za članove/ice Radne skupine za ples imenuju se:
- Almira Osmanović,
- Rajko Pavlić,
- Sandra Banić Naumovski,
- Katarina Đurđević.
 
 
  
GLAZBENA DJELATNOST
 
1. Za predsjednicu Vijeća za glazbenu djelatnost imenuje se:
- red. prof. Mladen Janjanin.
 
Za članove Vijeća za glazbenu djelatnost imenuju se:
- Ante Batinović,
- Branko Mihanović,
- Nikša Bobetko,
- Mirjana Bohanec Vidović.
 
 
 LIKOVNA DJELATNOST
 
1.   Za predsjednika Vijeća za likovnu djelatnost imenuje se:
- Vatroslav Kuliš.
 
Za članove Vijeća za likovnu djelatnost imenuju se:
- Sanja Bachrach Krištofić,
- Feđa Gavrilović,
- red. prof. art. Robert Šimrak,
- Barbara Vujanović.
.
 
CENTRI ZA KULTURU
 
1.   Za predsjednicu Vijeća za djelatnost centara za kulturu imenuje se:
- Tomislav Horvat.
.
 
Za članove Vijeća za djelatnost centara za kulturu imenuju se:
- Lea Bulić,
- Janja Sesar,
- Saša Ivaci
- Deniver Vukelić.
 
 
FILMSKA DJELATNOST
 
1.   Za predsjednicu Vijeća za filmsku djelatnost imenuje se:
- Željko Šturlić.
 
 
Za članove Vijeća za filmsku djelatnost imenuju se:
- Katarina Marić,
- Tomislav Kurelec,
- Mija Pećina Drašković,
- Bruno Bahunek.
 
KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM
 
 
1.   Za predsjednika Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam imenuje se:
- Andrija Ivančan.
 
 
Za članove Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam imenuju se:
- Ivan Mihovec,
- Vinko Štefanac,
- dr. sc. Iva Niemčić,
- Zdravko Šljivac.
 
 
 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
 
1.  Za predsjednika Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenuje se:
- Sunčica Ostoić.
 
 
Za članove Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenuju se:
- Davor Rodik,
- Davorka Begović,
- Karla Horvat Crnogaj,
- Zvjezdana Bubnjar.