clanak False

Poljoprivredni redari

30.03.2022.
Poljoprivredni redari Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje provode nadzor nad Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19 i 28/20). Mjere propisane Odlukom dužni su provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta.

Propisane agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina pogledajte OVDJE.

Građani Grada Zagreba prijavu mogu podnijeti osobno, pisanim putem, telefonski ili putem e–maila na sljedeću adresu:

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
Odjel za poljoprivredno zemljište
Sjedište: Avenija Dubrovnik 12/IV, 10020 Zagreb
Telefon: 01/658-5501
Faks: 01/658-5609
E-mail: poljoprivredno.redarstvo@zagreb.hr