clanak False

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba - 2024. godina

27.06.2024.

Tekstualni dio

Kartografski prikazi

Javna rasprava

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba dostavljaju se od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. godine Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, na adrese: Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb ili Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, putem obrasca i putem aplikacije e-Javne rasprave, na poveznici za vrijeme trajanja javne rasprave, a uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba moguć je od 27. lipnja 2024. na istoj poveznici.

Sukladno odredbi članka 98. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), kojom je propisano da javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana traje najmanje osam, a najviše petnaest dana, savjetovanje s javnošću provodi se u trajanju od 15 dana.