clanak False

Dodjela bespovratnih EU sredstava za realizaciju projekta Etnografskog muzeja. Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici

30.11.2020.

Predstavljen

Danas se u auli Gradske uprave Grada Zagreba, održala konferencija za medije vezana uz provedbu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Etnografski muzej je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Grad Zagreb je osnivač Muzeja i partner u projektu. Projekt su predstavili: dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja te Marina Ljubišić, voditeljica projektnog tima.

Zamjenica gradonačelnika dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević naglasila je kako su se u proteklom vremenu, a zahvaljujući djelatnicima ustanova u kulturi koje su u vlasništvu Grada Zagreba, arhitektima, projektantima te stručnim ljudima iz segmenta muzeologije skupljala znanja i iskustva što je rezultiralo kvalitetnim i vrijednim projektima ukupne investicije preko 500 milijuna kuna kojima će se oplemeniti kulturna ponuda Zagreba te ga još bolje pozicionirati na kulturnoj karti Europe. Jedan od takvih projekata je i projekt Etnografskog muzeja koji se danas predstavlja javnosti.
 
Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje je u svojoj pismenoj izjavi uputio čestitke Etnografskom muzeju i Gradu Zagrebu na ovom značajnom projektu istaknuvši da je obnova brownfiled lokacije zahtjevan zadatak kojim se želi urediti vrijedan prostorni resurs unutar kulturno-povijesne cjeline Donjeg Grada namijenjen svim kategorijama građana Urbane aglomeracije Zagreb i turistima. Naime, projekt rješava ključni problem Grada Zagreba vezan uz nepostojanje uređenih muzejskih čuvaonica za smještaj muzejskih zbirki. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za potrebe sadašnjih i budućih generacija te ovaj projekt direktno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza.

Ravnateljica Etnografskog muzeja dr.sc. Goranka Horjan istaknula je kako je projekt inovativan i globalno relevantan, jer se oslanja na trendove kojima se muzeji i gradovi u cijelom svijetu povezuju u sinergiji mekanih aktivnosti povećavajući kvalitetu života građana što je važan koncept razvoja temeljen na utjecaju na ponašanje stanovnika putem različitih modela koji imaju presudni učinak na oblikovanje ideja, znanja, vrijednosti i kulture. Dodala je kako je umrežavanje bitna karakteristika toga koncepta pa je središnji model Projekta ostvarenje participativnog odnosa s različitim dionicima u UAZ. Naime, obnovljeni prostori neće samo pridonijeti urgentnim potrebama Etnografskog muzeja za smještaj muzejske građe već će se opremom radionica i oblikovanjem kompleksnog baštinskog programa uspostaviti jedinstveni referentni centar za tradicijsku kulturu i kulturnu antropologiju u UAZ.
 
Ugovor je potpisan 10. ožujka 2020., a naknadnim dodatkom ugovora utvrđeno je vrijeme realizacije projekta od 10. ožujka 2020. do 15. kolovoza 2022. Projekt će se realizirati u suradnji s Gradom Zagrebom kao partnerom. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 41.169.216,74 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 40.709.216,74 kuna. Odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna, dok će ostatak investicije financirati Grad Zagreb. 
 
LETAK (pdf)


 

 VIŠE...

 
Detaljnija izjava zamjenice gradonačelnika:
 
Zamjenica gradonačelnika dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević naglasila je kako u vremenu iza nas, a zahvaljujući djelatnicima ustanova u kulturi koje su u vlasništvu Grada Zagreba, arhitektima, projektantima te stručnim ljudima iz segmenta muzeologije su se skupljala sva znanja i iskustva te su se stvorili kvalitetni i vrijedni projekti, vrijedni preko 500 milijuna kuna, koji će u bitnome promijeniti i oplemeniti kulturnu ponudu Zagreba te ga još kvalitetnije pozicionirati na kulturnoj mapi Europe. „Bez te velike ljubavi, entuzijazma, bez osobne inicijative, bez osobnog i  mukotrpnog svakodnevnog rada na ovim projektima ništa od ovoga ne bi bilo moguće, a na ponos svih Zagrepčana, ali i na radosti i zadovoljstvo svih onih mladih naraštaja koji tek trebaju postati istinski zaljubljenici u kulturu.“
Gradu Zagrebu dostupno je sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. Trenutno su u provedbi dva projekta dok je za jedan projekt predviđena izravna dodjela. Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 141 milijun kuna od čega bespovratna sredstva iznose 117,9 milijuna kuna.
Zamjenica Pavičić Vukičević navela je i kako se za razdoblje od 2021. do 2027., očekuje da će biti dostupan Javni poziv unutar kojeg će biti omogućena provedba projekata iz područja kulture, ukupne procijenjene vrijednosti 485 milijuna kuna, a to su: Muzej za umjetnost i obrt - Projekt „Skriveno blago Gornjega grada - Revitalizacija Palače Gvozdanović“; Galerija Klovićevi dvori - Projekt „Rekonstrukcija Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u Visitor centar Zagreb“; Knjižnice grada Zagreba - Projekt „Gradska knjižnica Grada Zagreba "SF knjižnica" – PAROMLIN“; Tehnički muzej Nikola Tesla - Projekt „Teslino novo ruho - Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće“ te Etnografski muzej - Projekt „Obnovljena baština za pametan i održiv razvoj u hiperpovezanom svijetu“.
 
Ravnateljica Etnografskog muzeja dr.sc. Goranka Horjan
 
Kratak opis projekta:
Projekt Etnografskog muzeja (dalje: EMZ) „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ obnavlja brownfield lokaciju za negospodarsku namjenu u području kulture. Opći cilj je urediti vrijedan prostorni resurs unutar kulturno-povijesne cjeline Donjega grada namijenjen svim građanima i posjetiteljima Urbane aglomeracije Zagreb.
Očekivani rezultat je u zgradi od 2401,25 četvornih metara dobiti 2292 četvornih metara neto korisne energetski učinkovite zgrade za muzejske čuvaonice, interaktivni depo i radionice. Zgrada će do 2023. godine biti u punoj funkciji kao kreativni referentni baštinski centar za različite skupine korisnika. Time će se doprinijeti kvaliteti života u tome dijelu grada.
Projekt rješava ključni problem grada Zagreba, nedostatak  čuvaonice za smještaj muzejskih zbirki te će uređenje 2401,25 četvornih metara prostora u Kačićevoj ulici riješiti velik dio prostornih potreba Etnografskoga muzeja i smanjiti taj deficit u gradu Zagrebu za oko 10 % ukupnih potreba.
Projekt uključuje brojne horizontalne aktivnosti s ciljem povećanja dostupnosti baštine osjetljivim skupinama I osobama s invaliditetom. Također vodi računa o održivosti I ekološkom pristupu kroz brojne komponente – od zelene javne nabave do stavljanja u funkciju energetski učinkovite zgrade za što je rok 2023. Godina.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je unapređenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za građane i turiste koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju s ukupno 2292 četvornih metara neto korisnoga prostora do 2023. godine.
 
Specifični ciljevi su:
1.         unapređenje rada Etnografskoga muzeja rekonstrukcijom napuštene zgrade nekadašnje pivnice i njezinim uređenjem za muzejske čuvaonice i radionice, čime će se omogućiti razvijanje novih proizvoda i usluga, koji su podloga za porast kvalitete kulturne ponude u urbanoj aglomeraciji Zagreba;
 
2.         povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine urbane aglomeracije Zagreba i njezina korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja, čime će se povećati dostupnost oko 85.000 predmeta zaštićene pokretne kulturne baštine i oko 40.000 jedinica audiovizualne građe; 
 
3.         povećanje usklađenosti poslovanja EMZ-a s obvezujućim zakonskim propisima što doprinosi boljoj valorizaciji kulturne baštine o kojoj se skrbi EMZ.
 
 
Očekivani rezultati projekta:
Projektom će se zgrada u Kačićevoj ulici rekonstruirati i urediti za čuvaonice, restauratorsko-preparatorske radionice, otvorene i studijske depoe, fotostudio te specijalizirane programe za rad s korisnicima.
Projekt donosi višestruke koristi različitim ciljnim skupinama i usklađen je sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.
 
Rezultat projekta je obnovljena kompletna infrastruktura na zgradi muzeja u Kačićevoj ulici br. 9/2, koja će do 2023. godine biti u punoj funkciji. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za sadašnje i buduće generacije te ovaj projekt izravno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza. Pritom se koristi inovativnim načinima za povećanje dostupnosti i interakcije s korisnicima.
 

Gradske vijesti - 2020.