clanak False

Suradnja s civilnim društvom

04.05.2021.
Suradnja Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava s civilnim društvom odvija se, između ostaloga, i kroz dodjelu financijskih potpora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.
Iz proračuna Grada Zagreba financijska sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva Ured dodjeljuje  putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava i Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.
Uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Zagreba regulirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1918/216/22, 40/22i Pravilnikom o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18 i 5/20)
Planirano vrijeme objave javnih natječaja i javnih poziva, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon i način raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga i drugih organizacija civilnog društva utvrđuje se Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva koji se donosi u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna Grada Zagreba i objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba.
Suradnja i financiranje organizacija civilnog društva u ostalim područjima ostvaruje se i u okviru ostalih gradskih ureda.