clanak False

Nacionalno sufinanciranje LIFE 2023

06.06.2023.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.
 
Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava:
  • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
 
Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, udruge, fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost.
 
Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz Poziva.
 
Javni poziv i svu dokumentaciju moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti