landing

Strategijsko planiranje i razvoj Grada


Strategijsko planiranje je proces definiranja strategije odnosno smjera razvoja u svrhu donošenja odluka o raspoređivanju resursa s ciljem ostvarenja strateških odluka, planova i programa. U okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada ono obuhvaća predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada te definiranje smjera razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, putem izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta razvoja urbanog područja (Sektor za strategijsko planiranje), upravljanje prostornim podacima i informacijama, poslove gradske statistike, te geotehnički katastar (Sektor za strategijske informacije i istraživanja), provedbu aktivnosti u svrhu pripreme gradskih i drugih razvojnih projekata, kao i njihovu prezentaciju u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada (Sektor za razvoj Grada). U okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavljaju se i poslovi nositelja izrade prostornih planova (Sektor za prostorno i urbanističko planiranje ).
 


 

Pratite nas na društvenim mrežama: