clanak False

Stručna služba Gradske uprave

23.11.2023.

Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

E-mail: strucna.sluzba.gradske.uprave@zagreb.hrPROČELNIK: Željko Matijašec, dipl.iur.
Tel: 01 610-1351, fak: 01 610-1349

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KOORDINACIJU I SURADNJU S GRADSKOM SKUPŠTINOM GRADA ZAGREBA:
Ornela Medić, dipl.iur.
Tel: 01 6101-354
E-mail: ornela.medic@zagreb.hr 


Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.  
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.