clanak False

Zahtjevi

15.05.2024.

Za izdavanje podataka iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina i ostvarenje uvida u podatke korisnici Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB te svrhu uporabe.

Zahtjeve za izdavanje posjedovnog lista, izvoda iz katastarskog plana, izvoda iz BZP-a, rješenja o određivanju kućnog broja kao i potvrda o kućnom broju moguće je podnijeti i elektronički putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS) https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp. Na navednoj stranici registrira se putem sustava e-Građani klikom na „Prijava putem NIAS sustava“.
Digitalno potpisane isprave za tako predane zahtjeve za izdavanje rješenja i potvrde o kućnom broju će se, nakon rješavanja službenika u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove, moći preuzeti u Osobnom korisničkom pretincu – OKP u sustavu e-Građani.
Isprave: posjedovni list, izvod iz katastarskog plana i izvod iz BZP-a će korisnik, nakon otvaranja zahtjeva, samostalno završiti u sustavu, bez slanja u katastarski ured.

Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na poveznicama:

KATASTAR NEKRETNINA/ZEMLJIŠTA  
KATASTAR INFRASTRUKTURE  
KUĆNI BROJEVI
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA  
Zahtjevi se zaprimaju na lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, šalju poštom ili na e-mail adrese prema vrsti zahtjeva:
 
Vrsta zahtjeva e-mail adresa
Za izdavanje javnih isprava iz evidencije katastra
zemljišta ili katastra nekretnina
katastar.isprave@zagreb.hr
Za korištenje službenih podataka evidencije katastra
zemljišta ili katastra nekretnina
katastar.podaci@zagreb.hr
Za izdavanje javnih isprava i korištenje službenih
podataka iz evidencije katastra infrastrukture

katastar.infrastrukture@zagreb.hr


Zahtjeve možete poslati poštom na adresu:

Grad Zagreb
Gradski ured za katastar i geodetske poslove
10000 Zagreb, Trg Marka Marulića 18