clanak False

Objavljen natječaj u sklopu programa COSME

16.04.2020.
Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), objavila je 15. travnja 2020. u sklopu Programa za konkurentnost poduzetništva i MSP - COSME Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Misije socijalne ekonomije (referentni broj: COS-SEM-2020-4-01).
Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME – za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzetnika. 
 
OPĆI CILJ POZIVA
Opći cilj Poziva jest stvaranje mreže regionalnih i lokalnih tijela osnovanih u državama članicama EU-a i državama koje sudjeluju u COSME programu te dionika sa sličnim prioritetima u području socijalne ekonomije i stvaranje prostora za međuregionalnu edukaciju i suradnju. Ovaj Poziv poduprijet će konzorcij u razvoju međuregionalne suradnje kroz dijeljenje i repliciranje najbolje prakse i međuregionalnog učenja i stvaranju prilika te poticaje za budući razvoj međuregionalnog partnerstva u području prioriteta Misija socijalne ekonomije.
 
SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA:
1. jačanje interakcije i poboljšanje suradnje između postojećih mreža socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini u području prioriteta Misija socijalne ekonomije
2. poticanje međuregionalne edukacije između dionika socijalne ekonomije (javni i privatni sektor) u području prioriteta Misija socijalne ekonomije
3. doprinos postupnom stvaranju zajednice socijalne ekonomije.
 
Projektni prijedlog mora jasno identificirati jednu od tema (koje nisu isključive, odnosno moguće je izabrati drugu temu uz navedene), kao što su:
1. izgradnja otpornih regionalnih i/ili lokalnih ekosustava
2. socijalno odgovorna javna nabava
3. izgradnja klastera socijalnih i ekoloških inovacija i sudjelovanje u tradicionalnim klasterima
4. potpora razvoju poslova socijalne ekonomije
5. potpora regionalnim i lokalnim inicijativama u području zelene i digitalne tranzicije
6. lokalne i regionalne mjere za borbu protiv nezaposlenosti
7. održivi poljoprivredni i ruralni razvoj
8. edukacija i obrazovanje s ciljem razvoja ekosustava socijalne ekonomije
9. razvoj horizontalnih politika u svrhu potpore socijalnoj ekonomiji na lokalnoj i regionalnoj razini
10. inicijative socijalne ekonomije s ciljem integracije migranata te druge teme.
 
PRORAČUN I IZNOS SUFINANCIRANJA
Ukupan proračun Poziva iznosi 1.900.000 EUR.
Najviši iznos sredstava EU-a po projektu iznosi 100.000 EUR.
Sufinanciranje iznosi do 90 % prihvatljivih troškova upravljanja projektom za osobne troškove, troškove podugovaranja i druge izravne i neizravne troškove prijavitelja i može iznositi do 100 % iznosa financijske potpore alocirane trećim stranama te članovima delegacija koji sudjeluju u radionicama u organizaciji projektnih partnera.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI
Prijavitelji moraju biti pravne osobe u sklopu konzorcija, iz država članica EU-a ili država koje sudjeluju u COSME programu.
Koordinator mora biti jedinica lokalne ili područne samouprave (kao što je općina, grad, regija i sl.)
Partneri moraju biti jedinica lokalne ili područne samouprave (kao što je općina, grad, regija i sl.) te mrežne ili krovne organizacije u području socijalne ekonomije ili socijalnog poduzetništva ili sličnih područja na međuregionalnoj, nacionalnoj te razini država EU-a ili COSME-a.
 
Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti