clanak False

O energetici i zaštiti okoliša

19.04.2017.
Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba 30. listopada 2008. Grad Zagreb je, kao jedan od prvih europskih glavnih gradova, prihvatio  Sporazum gradonačelnika  i izrazio potporu velikoj inicijativi povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Kao Strateški partner Europske komisije - Opće uprave za energiju, u provedbi Sporazuma gradonačelnika u Republici Hrvatskoj i široj regiji,  Grad Zagreb se obvezao pružiti stručnu potporu jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje to nisu u stanju samostalno realizirati.

Republika Hrvatska se trenutno nalazi u relativno nezavidnom energetskom položaju. Potrošnja energije je iz godine u godinu  sve veća, pritisak na povećanje cijena energije je sve veći, a isto tako i uvozna komponenta energije. Realno stanje zahtijeva brze i učinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnim razinama, ali i intenzivnu suradnju i sinergiju na međunarodnom planu.

Pariškim sporazumom definiranim na COP21 u prosincu 2015., 195 država deklarativno se obvezalo ograničiti globalno zagrijavanje na manje od 2°C u odnosu na predindustrijsko razdoblje. U prilog odlučnijem i snažnijem djelovanju u ostvarivanju zacrtanih ciljeva govori i nedavno potpisivanje povijesnog dokumenta - Pariškog sporazuma o klimi 22. travnja 2016. u New Yorku od strane čelnika 165 zemalja koji će, nakon ratifikacije država potpisnica, stupiti na snagu 2020.

Gradska uprava Grada Zagreba odlučno i aktivno provodi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije, Grad Zagreb -  grad održivog razvoja,  u suradnji sa svima vama i svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu. Ambiciozni cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova Europske unije za 40% do 2030. želimo ostvariti uz aktivno sudjelovanje brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih gradova.

Kao glavni grad Republike Hrvatske, Grad Zagreb ima obvezu i odgovornost i želi maksimalno poduprijeti i provoditi odgovarajuće mjere u cilju racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te stručnom potporom pomoći svim lokalnim i regionalnim zajednicama koje nemaju vlastitih kapaciteta, a za to pokažu interes. 

Vlastitim primjerom moramo pokazati našim građanima realne mogućnosti energetskih i izravnih  financijskih ušteda, smanjenja štetnog utjecaj na okoliš, provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati svijest svojih djelatnika i građana Grada Zagreba o realnoj energetskoj problematici, zaštiti okoliša i nužnosti učinkovitog korištenja energije.