landing
Na ovim stranicama doznat ćete više o tome što je katastar i koje usluge vam može pružiti Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Građani najčešće koriste usluge izdavanja kopija katastarskih planova, izdavanja prijepisa posjedovnih listova i izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koje se temelje na evidentiranim podacima u katastarskom operatu.

Osim navedenog Ured obavlja poslove pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata koje za građane izrađuju ovlašteni geodetski izvoditelji.

Pravni osnov za obavljanje poslova i zadaća ovog Ureda nalazi se u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Pravilniku o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09), Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i dr.

Kroz ove stranice građani mogu saznati što je kopija katastarskog plana, što je prijepis posjedovnog lista, što su potvrde i uvjerenja, što su parcelacijski i drugi geodetski elaborati.

Također, kroz ove stranice građani se mogu i šire upoznati na koji način mogu obaviti uvid u podatke, kako se mijenjaju podaci o katastarskim česticama, kako se u katastru evidentira građevina, kako se evidentira stvarni položaj i oblik katastarske čestice te niz drugih podataka vezanih za čestice zemljišta kao i podataka o troškovima vezanim za pojedine radnje i postupke Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove.

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja i poslove vezane za imenovanje ulica i dodjelu kućnih brojeva, te vodi katastar infrastrukture.

Na ovim stranicama mogu se još naći i linkovi vezani za druge subjekte koji su od interesa za građane, a odnose se na postupke i radnje u svezi nekretnina.