clanak False

Objavljena UREDBA (EU) 2021/818 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa Kreativna Europa

04.06.2021.
Dana 28. svibnja 2021. objavljena je UREDBA (EU) 2021/818 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 (Službeni list Europske unije L 189/34).
 
Ovom se Uredbom uspostavlja program Kreativna Europa („Program”) na razdoblje trajanja VFO-a za razdoblje 2021.–2027. Njome se utvrđuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja sredstvima Unije i pravila za osiguravanje tog financiranja.
Opći su ciljevi Programa:
(a) zaštita, razvoj i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti te baštine;
(b) povećanje konkurentnosti i gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora, osobito audiovizualnog sektora.
Specifični su ciljevi Programa:
(a)     jačanje umjetničke i kulturne suradnje na europskoj razini kako bi se pružila potpora stvaranju europskih djela i ojačali gospodarska, socijalna i vanjska dimenzija europskih kulturnih i kreativnih sektora te inovacije i mobilnost unutar njih;
(b) promicanje konkurentnosti, prilagodljivosti, suradnje, inovacija i održivosti, među ostalim putem mobilnosti, u europskom audiovizualnom sektoru;
(c) promicanje suradnje u području politika i inovativnih djelovanja kojima se pruža potpora svim potprogramima u okviru Programa i promicanje raznolikog, neovisnog i pluralističkog medijskog okružja i medijske pismenosti, čime se potiču sloboda    umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.
 
Program obuhvaća sljedeće potprograme:
(a) potprogram Kultura, koji obuhvaća kulturne i kreativne sektore, osim audiovizualnog sektora;
(b) potprogram MEDIA, koji obuhvaća audiovizualni sektor;
(c) Međusektorski potprogram, koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima.
 
Dodatne informacije o programu Kreativna Europa i Uredbi dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti