clanak False

Javna nabava

26.01.2017.

Ured za javnu nabavu Grada Zagreba od 31. ožujka 2014. godine na novoj adresi:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj 1, I. kat

Pristup Uredu za javnu nabavu moguć je s ulaza Zapad i s ulaza Jug zgrade Zagrebačkog velesajma.

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.

Vezano uz nabave Grada Zagreba, na internetskim stranicama nalaze se slijedeće kategorije: