clanak False

Odluka o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata

24.03.2020.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu upravljačkog tijela Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020." zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2 dana 20. ožujka 2020. donijelo je Odluku o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava zbog pandemije COVID - 19, KLASA: 910-04/17-09/92, URBROJ: 524-06-04/1-20-87.
 
Ovom Odlukom dopušta se projektima koji se provode na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru "Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.", a čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020., produljenje razdoblja provedbe projekta do tri mjeseca bez dodatnih uvjeta te produljenje roka za povrat sredstava za 90 dana korisnicima čija obveza povrata dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020.
 
Nastavno na ovu Odluku Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je dana 24. ožujka 2020. Uputu upravljačkog tijela Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." o postupanju s troškovima zbog pandemije COVID-19., KLASA: 910-04/17-09/92, URBROJ: 524-06-04/1-20-90.
 
Odluka i Uputa dostupne su na poveznicama:
  1. Odluka o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava zbog pandemije COVID - 19
  2. Uputa upravljačkog tijela Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020." o postupanju s troškovima zbog pandemije COVID-19
 

Vijesti i aktualnosti