landing
Za provedbu natječaja razvijen je novi sustav prijave putem aplikacije eStipendije. Kandidati i kandidatkinje aplikaciji mogu pristupiti putem online servisa za građane preko portala ePisarnica Grada Zagreba odabirom usluge e-Stipendije na sljedećoj poveznici: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/

Video koji pokazuje proces prijave kroz aplikaciju eStipendije možete pogledati na poveznici https://youtu.be/RpTHlegCUMQ
 
Danom raspisivanja i objave natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) bit će omogućen pristup kandidatima i kandidatkinjama za podnošenje prijava na natječaje isključivo u elektroničkom obliku putem nove usluge elektroničkog sustava prijavljivanja e-Stipendije.
Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 
Stipendije omogućavaju jednak pristup obrazovanju, doprinose povećanju broja osoba koje završavaju školovanje te broja visokoobrazovanog građanstva, omogućavaju socijalnu mobilnost i dugoročno preveniraju siromaštvo i socijalnu isključenost.
Grad Zagreb razvija svoj sustav stipendiranja od 1992. godine i osigurava sredstva za pet vrsta stipendija kako bi se učenicima i studentima omogućio bolji i kvalitetniji pristup obrazovanju.
Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost ustanovljena je školske odnosno akademske godine 1992./1993., Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja školske odnosno akademske godine 2003./2004., Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom te Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa školske odnosno akademske godine 2007./2008. te Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine školske odnosno akademske godine 2012./2013. godine.
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja studenoga.
Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.
Mjesečno Stipendija iznosi 360,00 eura neto za učenike i 500,00 eura neto za studente.
 
Za sve informacije vezane za stipendije molimo da se obratite na mail: stipendije@zagreb.hr ili na brojeve telefona Odsjeka za stipendije:
01/6166-342, 01/6166-041, 01/616-6056, 01/610-1236 ili 01/616-6368

Saznajte više