landing
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
 
Stipendije omogućavaju jednak pristup obrazovanju, doprinose povećanju broja osoba koje završavaju školovanje te broja visokoobrazovanog građanstva, omogućavaju socijalnu mobilnost i dugoročno preveniraju siromaštvo i socijalnu isključenost.
Grad Zagreb razvija svoj sustav stipendiranja od 1992. godine i osigurava sredstva za pet vrsta stipendija kako bi se učenicima/cama i studentima/icama omogućio bolji i kvalitetniji pristup obrazovanju.
Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost ustanovljena je školske odnosno akademske godine 1992./1993., Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja školske odnosno akademske godine 2003./2004., Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom te Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa školske odnosno akademske godine 2007./2008. te Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine školske odnosno akademske godine 2012./2013. godine.
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja studenoga.
Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.
Mjesečno Stipendija iznosi 358,35 eura (2.700,00 kuna) neto za učenike/ice i 504,35 eura (3.800,00 kuna) neto za studente/ice.
 
Za sve informacije vezane za stipendije molimo da se obratite na mail: stipendije@zagreb.hr ili na brojeve telefona Odsjeka za stipendije:
01/6166-342, 01/6166-041, 01/616-6056, 01/610-1236 ili 01/616-6368