lista bez dat + 110865

Programi Unije

Programi Europske unije jesu akcijski programi osmišljeni ponajprije kao sredstva za postizanje ciljeva koje su postavile Europska unija i njezine države članice, na temelju posebnih stavki proračuna EU-a.  Svrha im je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika.

Pravni okvir za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Unije u pretpristupnom razdoblju bio je Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 6/2005) te Memorandumi o razumijevanju, zasebno sklopljeni, za svaki od Programa Unije. te Memorandumi o razumijevanju, zasebno sklopljeni, za svaki od Programa Unije.
 
Članstvom u Europskoj uniji Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim programima Unije, bez obzira na prethodno potpisane Memorandume o razumijevanju i prestaje biti obvezna uplaćivati godišnje članarine.
 
Završetkom financijskog razdoblja 2007. – 2013. većina dotadašnjih programa Unije završila je s provedbom. Europski parlament usvojio je nove zakonske okvire za financijsko razdoblje 2014. – 2020., a Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2. srpnja 2014. godine Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, kojim se imenuju nadležne institucije i odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja Hrvatske u programima.
 
Većina programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe, u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga. U slučaju decentraliziranog modela riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo.