lista bez dat + 110865

Programi Unije

Programi Europske unije su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a.  Svrha im je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika.

Pravni okvir za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima Unije u pretpristupnom azdoblju bio je Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 6/2005), te Memorandumi o razumijevanju, zasebno sklopljeni, za svaki od Programa Unije.

Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije bez obzira na prethodno potpisane Memorandume o razumijevanju i prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.

Sa završetkom financijskog razdoblja 2007.-2013., većina dotadašnjih Programa Unije završila je s provedbom. Europski parlament usvojio je nove zakonske okvire za financijsko razdoblje 2014.-2020., a Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2. srpnja 2014. godine Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, kojim se imenuju nadležne institucije i odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja Hrvatske u programima.

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga. U slučaju decentraliziranog modela, radi se o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo.