clanak False

Europska urbana inicijativa otvorila prijave za Peer Reviews

14.03.2024.
ECEC: European Urban Initiative Call for Applications – EUI-IA Assessors
Europska urbana inicijativa (EUI) otvorila je 12. ožujka prijave za Peer Reviews. Poziv je prvenstveno usmjeren ITU gradovima koji žele unaprijediti svoje strategije održivog urbanog razvoja.
 
Peer Reviews (hrv. gradske recenzije) su aktivnost izgradnje kapaciteta koju nudi EUI kako bi podržao europske gradove u poboljšanju dizajna i provedbi svojih strategija održivog urbanog razvoja, kroz proces međusobnog učenja.
 
U sklopu Poziva gradovi se mogu prijavljivati kao:
  • Gradovi koji traže podršku i mentoriranje (eng. City under Review) koji će raditi na specifičnim izazovima s kojima se suočavaju u dizajnu ili provedbi svoje strategije održivog urbanog razvoja. Samo ITU gradovi su prihvatljivi prijavitelji u ovoj kategoriji.
  • Gradovi koji pružaju podršku i mentorstvo (eng. Peer Reviewer) koji će podijeliti svoju stručnost i iskustvo o specifičnim izazovima održivog urbanog razvoja. Svi gradovi s iskustvom u razvoju uspješnih strategija održivog urbanog razvoja su prihvatljivi prijavitelji u ovoj kategoriji.
Prijave na Poziv podnose se do 30. travnja 2024.
 
Više informacija o objavljenom Pozivu možete pronaći na poveznici.

Vijesti i aktualnosti